Mide küçültme ameliyatı tehlikeli mi sorusu obez olup ameliyat kararında zorluk çeken hastaların kafasındaki en önemli problemlerden biridir. Burada temel nokta obeziteye bağlı yandaş hastalıkların ve obezitenin bizzat kendisinin getirdiği risklerin farkında olabilmektir. Kıyaslandığında bu grubun riskinin ameliyat risklerinden çok çok fazla olduğu kesindir.

Bir sağlık sorunu olarak obezitenin giderek yaygınlaşması ve obezite cerrahisinin de sıkça uygulanır olmasına rağmen obezite ameliyatlarına halen korkuyla bakılabilmektedir ve halen Mide küçültme ameliyatı tehlikeli mi? sorusu zihinleri meşgul etmektedir.

Elbette obezite cerrahisinin de belli basil riskleri vardır. Ancak bilinmesi gereken donanımlı merkezlerde, tecrübeli cerrahlar tarafından yapılan cerrahi, özellikle ameliyat öncesi hazırlıkları, alınan tedbirler ve sonrasındaki bakım ve tedavideki yeterlilik bu riskleri minimal düzeye indirmektedir.

Mide küçültme ameliyatının risklerini terazinin bir kefesine koyarken, obezite ve buna bağlı oluşan yandaş hastalıkların (Diabet, hipertansiyon, kalp krizi riski, felç riski, uyku apne send.) riskini de diğer kefeye koymalı ve risk değerlendirmesini bu gözle yapmakta fayda olacaktır.

 

Ameliyat riskini minimum indirmek için bizim yaptığımız uygulamaları sıralayacak olursak;

 

         Ön bilgilendirme ve hastaların kendilerine ait özgeçmiş ve hastalık bilgileri edinilir

         Gerekli tahlil ve tetkikleri yapılarak Dahiliye, Göğüs hastalıkları, Kardiyoloji ve Anestezi hekimleri tarafından tüp mide ameliyatına uygun olup olmadığı, tüp mide ameliyatı tehlikeli mi ortaya konulur

         Ameliyattan önceki gece kansulandırıcı iğne yapılır

         Ameliyat sırasında emboli riskini azaltmak için varis çorabı ve kompresyon cihazı kullanılır

         Tecrübeli ellerde, tekniğe uygun ameliyat gerçekleştirilir

         Ameliyat sırasında ve sonrasında kaçak testi ile kontrol yapılması

         Diyetisyen desteği ve taburculuk sonrası devamlı kontroller

Mide küçültme ameliyatı yapan doktorun sahip olduğu deneyim ameliyat esnasında ve sonrasında karşılaşılabilecek olumsuz durumlarla başa çıkmasında oldukça etkilidir.

Sonuç olarak;  Mide küçültme ameliyatı tehlikeli mi ? sorusunun cevabı, her işte olduğu gibi gerekli tedbirler alınarak güvenli ellerde ve donanımlı merkezlerde yapılınca en düşük riskle ameliyat yapmak mümkün olmaktadır.